Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Jalatja Healing Oy

Saarniontie 35

36430 Sahalahti

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jalatja Healing Oy / Rita Nygård

puh. 044 965 4913

Rekisterin nimi

Jalatjan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaiden kanssa, asiakassuhteen ylläpito sekä käyttäjätilaston kerääminen. Yhteystietoja ei luoteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään yhteystiedot (nimi, postiosoite, postitoimipaikka, sähköposti, puhelinnumero), syntymäaika sekä tilauksen sisältö.

Rekisteriin kerätyt tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan pyydettäessä.

Säännön mukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan asiakkaan itse Jalatjan verkkokauppaan luovuttamista tiedoista tilatessa tuotteita, rekisteröityessään tai tilatessaan uutiskirjeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisterin tiedot ovat Jalatja Healing Oy:n rekisteriin valtuutettujen työntekijöiden saatavissa jalatja.com:n palvelimella, joka on salattu käyttäjätunnuksella sekä salasanalla. Sivustoa suojaa palomuuri.