Kehon virheasennot ja imunestekierto

Tukirakenteen virheasentojen synnyttämät paine- ja jännitystilat kudoksissa ja kalvorakenteissa tukkii kudos- ja imunestekiertoa.

Kehon kiertyminen virheasentoon voi tapahtua huomaamatta kehon kuormittuessa toispuoleisesti vuosien saatossa eikä siihen aina liity loukkaantumista tms. yhtä selittävää syytä. Myös hyvinkin pienet vammat voivat riittää aiheuttamaan näitä ongelmia. Hoitamattomat venähdykset ja esimerkiksi nilkan sidekudosvauriot voivat jättää nivelen ja sen luuston asentoihin ongelmia mitä polvi ja seuraavaksi lonkkanivel pyrkivät kompensoimaan kiertymällä osaltaan vinoon. Alaraajojen virheelliset liikeradat puolestaan johtavat lantion ja selkärangan jännittyneeseen ja epävakaaseen asentoon. Ajan myötä siis pienten vammojen pitkävaikutteiset vaikutukset voivat kertautua aiheuttaen ongelmia koko keholle kuten liikeratojen vajavaisuutta ja jäykkyyttä.

Esimerkkejä pienistä traumoista ovat esim. urheiluun liittyvät loukkaantumiset, kaatumiset tai vaikka tippuminen hevosen selästä ja ne voivat kohdistua päähän, niskaan, lantioon, selkään ja alaraajoihin.

Jotta tasapaino ja normaali toiminta säilyvät pyrkii keho sopeutumaan näihin virheasentoihin. Kiertynyt ranka johtaa kuitenkin lihasjännityksiin, kipuun ja mekaanisiin toimintahäiriöihin nivelissä. Mekaaninen toimintahäiriö puolestaan johtaa niveltulehdukseen, rappeumiin ja hermoston vaurioihin.


Faskiat eli lihasten kalvorakenteet

Kehon virheasennot synnyttävät muutoksia lihaksissa ja myös niiden kalvorakenteissa. Elinjärjestelmiä ympäröivä ja yhdistävä faskia toimii itsessään aistielimenä, mutta se vaikuttaa myös mekaanisesti liikkeiden tuottamiseen, välittää lihasten tuottamaa voimaa ja muodostaa liukuvia pintoja rakenteiden välille. Virheasentojen seurauksena kehittyy lihaksistoon jännitystä ja kireyttä ja niiden lepopituus saattaa muuttua häiriten kudosten aineenvaihduntaa kuten hapen ja ravinteiden esteetöntä kulkua.

Lihaskalvot muodostuvat pääasiallisesti vedestä. Kalvon läpäisevät perforaatiosuonet jotka yhdistävät pinnallisen ja syvän imunestekierron. Pinnallinen imunestekierto kerää kudosnestettä iholta ja ihonalaiskudoksesta ja syvä huolehtii lihaskalvojen (faskioiden) alaisten kudosten ja yleensäkin elimistön sisäosien imunestekierrosta. Pinnalliset imutiet kulkevat ihonalaisessa rasvakudoksessa ja syvät seurailevat verisuonia. Häiriöt lihaskalvojen mekaanisessa rakenteessä tukkii myös niiden läpi virtaavan imunesteen virtausta.