Imunestekierron häiriöt

 

Imunestejärjestelmällä on äärimmäisen tärkeä rooli sekä kudosten korjaamisessa että tulehduksen säätelemisessä useimmissa kehon elimissä. Häiriintynyt imusuodatus johtaa huonoon immuunijärjestelmään ja se heikentää myös kehon kykyä poistaa elimistöstä normaalia aineenvaihduntajätettä kuten kuolleita soluja. Imujärjestelmä auttaa kehoa puhdistumaan haitallisista metaboliatuotteista, solujätteestä ja vierasaineista.

Kaikki solut päästävät metaboliatuotteensa ja ottavat ravinteensa ympäröivästä nesteestä jota kutsutaan solunulkoiseksi nesteeksi. Solujen ravinnonsaanti ja toimivuus riippuukin siitä, kuinka hyvin jäteaines poistuu solunulkoisesta nesteestä. Koska suurin osa jätetuotteista ei pysty erittymään suoraan vereen, ne kasaantuvat solunulkoiseen nesteeseen ja puhdistuvat imujärjestelmän avulla. Imusolmukkeet neutraloivat ja suodattavat haitallisen materiaalin ja imujärjestelmän keskeinen tehtävä onkin pitää solunulkoinen neste puhtaana.

Imusuonen virtaus voi häiriintyä mekaanisesti tai sitä voi tukkia tulehduksen tai ärsytyksen aiheuttama sidekudos eli fibroosi. Heikentynyt imunestekierto myös altistaa fibroosille.
Fibroosia muodostuu elimeen, kun sen omat solut kuolevat ja kudos korvautuu sidekudoksella. Fibroosia voi yleisimmin kertyä sydämeen, keuhkoihin, maksaan, munuaisiin ja haimaan. Suomessa on poikkeuksellisen paljon sydänkuolemia, joiden todennäköisenä syynä on henkilöiden sydänlihakseen kertynyt runsas fibroosi. Imusuonten toiminnan heikkeneminen aiheuttaa myös turvotusta kun kudosnesteen ylimäärän normaali poistuminen estyy.

 

Kehomme altistuu jatkuvasti myrkyille, jopa 82 000 erilaiselle päivittäin. Myrkkyjen kertyminen ja kehon puhdistusjärjestelmän häiriintyminen voisi ilman imunestekiertoa johtaa kemikaalien ylikuormitukseen, joka vaarantaisi kaikkien elintärkeiden elinten toiminnan. Tehokas imunestekierto onkin paras tae kudosten optimaaliseen toimintaan. Se puhdistaa solua ympäröivän nesteen poistamalla jätteet ja epäpuhtaudet auttaen näin soluja, kudoksia ja kaikkia elimiä toimimaan kunnolla.

Heikentynyt imunestekierto voi johtaa terveysongelmiin kuten lihavuus, kipu, turvotus, ruoansulatusongelmat, uniapnea, krooninen väsymysoireyhtymä, fibromyalgia ja multippeliskleroosi. Imunestekierron tukkiutuminen voi siis aiheuttaa laaja-alaisia ongelmia koko kehoon, kuten esimerkiksi endokriiniseen järjestelmään häiriten esimerkiksi kilpirauhasen hormonituotantoa. Sanotaankin että imunestejärjestelmän puutteellinen toiminta olisi kaikkien kroonisten sairauksien taustalla.

Imunestekierron vajaatoiminnan aiheuttajista merkittävä on järjestelmän ehkä keskeisimmän osan maitiaissäiliön tulehdus ja sen tukkiutuminen. Maitiaisäiliö on selkärangan sisäpuolella alueella T12-L2 sijaitseva imuteiden avartuma, johon virtaa kahden imurungon välityksellä araraajojen sekä lantion imunesteet sekä suoliliepeen kautta ohutsuolen imunesteet ja osa sen rasvoista sekä pernan ja osia muiden sisäelinten imunesteistä. Siihen kohdistuva paine on siis suuri ja sen käsittelemä imuneste- ja rasvakuorma merkittävä. On viitteitä siitä, että tulehtunut ja ahtautunut maitiaissäiliö aiheuttaisi takaisinvirtausta suoliliepeen runkoon ja vatsakalvoon aiheuttaen näin rasvatulehdusta vatsaontelon alueella.

Imunestekierron häiriöllä onkin merkittävä rooli kehon inflammaation eli matala-asteisen tulehduksen kehittymisessä.

Toisin kuin verenkierrolla ei imunestekierrolla ole omaa pumppua. Ensisijaisesti imunestettä liikuttaakin lihasten supistus joka työntää sitä eteenpäin. Siksi liikkumattomuus ja lihaskudoksen menetys on tärkein syy nestekierron hidastumiselle.

 

Terveyttään voi jossain määrin kohentaa muutamalla yksinkertaisella keinolla, jotka tehostavat imunestekiertoa. Liikunta (erityisesti pystysuuntainen liike kuten naruhyppely ja juoksu) sekä painonhallinta ovat niistä tärkeimmät. Imunestekiertoa ylläpitävä fyysinen aktiivisuus tulisi olla parhaimmillaan päivittäistä ja luontainen osa arkipäiväistä elämää. Myös hengityksellä voi vaikuttaa imunestekiertoonsa. Syvä palleahengitys tehostaa sitä; nauruun liittyvä pallean jännittyminen lisääkin elimistöä puhdistavaa imunestekiertoa jopa 15 prosenttia.